Zanimljivosti

Znate li da je Maškovića Han najzapadnija Turska utvrda?
Znate li da je Jusufpaša Mašković ubijen od strane vlastite vojske zbog iskazanog milosrđa nad poraženima?
Znate li da je kipar Francesko Laurana, u stalnoj postavi pariškog Louvra, odmah do Michelangela, iz Vrane?
Znate li da je graditelj Vojvodske palače u Urbinu (Italija), istovremeno i jedan od najvećih renesansnih graditelja u Italiji, Luciano Laurana iz Vrane.
Znate li da su neke Pakoške bratovštine urezane u crkveno zvono?
Znate li da je kip sv. Andrije u Vrgadi – zaštitnik ribara, sam doplovio morem.
Znate li da je u Vrgadi u ugao jedne kuće ugrađen i kamen koji služi mještanima za oštrenje noževa i poljoprivrednog alata. I da se taj uglovni kamen zove puševbrus?
Znate li da su Drage bile nastanjene još u prapovijesti?
Znate li da su golemi kameni blokovi iznad kojih plivate, od plaže Janice do Grafulina, ostaci antičke luke Dijana?
Znate li da je Pakoška regija jedinstvena u svijetu jer se nalazi posred trokuta koji čine tri morfološki posve različita Nacionalna parka? Kanjon Paklenice (surova planina), Slapovi Krke (riječni sliv), i Kornati (otočki arhipelag).
Znate li da se u predvečerje, na površini Vranskog jezera zna odmarati preko 100 000 ptica.
Znate li da šišmiši na izlasku iz spilje uvijek skreću ulijevo? Imajte to na umu kada krenete na izlete u okolicu.
Znate li da se prosječan čovjek nasmije oko 15 puta dnevno, a čovjek koji ljetuje u rivijeri Pakoštane i češće.